Устами знаменитостей

«Хімія – це математика і поезія разом узяті» - М.В. Ломоносов

вторник, 18 ноября 2014 г.

Кабінет хімії

Вивчаємо тему "Основи"

         Школярі захоплено розглядають "перетворення води у вино" 

         Незамінним помічником для учнів та вчителя є стенд "Забарвлення індикаторів у різних середовищах",  який можна виготовити самостійно.

Використання методів ТРВЗ

Вивчаємо тему "Властивості кислот. Реакції заміщення та обміну"

        Використання методу "символічна синектика"   при вивченні теми

       Учні залюбки перевтілюються у хімічні речовини, наочно показуючи, за яких умов відбувається хімічна реакція та який принцип її перебігу


среда, 12 ноября 2014 г.

Листопад - час підготовки до ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії

Підбірка тренувальних завдань для учнів 8-10 класів
8 клас
1.      В ланцюжок якої довжини розмістяться молекули води масою 1 грам? Лінійний розмір молекули води l = 1,38 * 10-10 м.
2.      В 100г. крові людини міститься в середньому 0,1г. глюкози (C6H12O6). Скільки молекул глюкози міститься в 1 краплі (40мг) крові?
3.      Молярна маса хлориду двовалентного металічного елемента в 1,36 рази більша за масу його оксиду. Визначте цей елемент.
4.      Установіть молекулярну формулу хімічної сполуки, що містить 16,4 % Магнію;   16,4 % Карбону; 1,4 % Гідрогену та Оксиген
5.      Оксид трьохвалентного металу масою 76,5 г містить метал масою 40,5 г.  Який метал утворює оксид?
6.      Маса атома елемента Х становить 7,96 × 10-26 кг, а Карбону – 1,99 × 10-26 кг. Визначити елемент Х.                                                                
7.      Масова частка фосфору в одному із його оксидів дорівнює 43,7%. Густина парів цієї речовини за повітрям дорівнює 9,8. Визначте молекулярну формулу оксиду, дайте йому назву. 
8.      Маса посуду, з якого видалено повітря, становить 40 г. Цей же посуд, заповнений за нормальних умов азотом, має масу 47 г, а заповнений невідомим газом «Х» – 57,75 г. Установіть молярну масу невідомого газу та напишіть його формулу.
9.      Маса Феруму в гемоглобіні крові людини дорівнює 3 г. Обчисліть, яка кількість атомів Феруму міститься в гемоглобіні крові людини.                                                                       
10. Посудину, з якої заздалегідь викачали повітря, зважили. Потім заповнили газом А. Знову зважили. Газ А важить 0,02 г. Газ А відкачали і посудину заповнили СО2. Цей газ важить 0,44 г. Визначити газ А, його молекулярну массу, об’єм посудини та масу повітря. Усі виміри зроблено за нормальних умов.                                                                                                                    
11. Над 10 г розжарених залізних ошурків пропустили водяну пару. Ошурки прореагували повністю. Об’єм одного з продуктів реакції – водню за н.у., склав 5,3 л. Визначити формулу другого продукту реакції.                     

9 КЛАС
1.      Масова частка Гідрогену в деякому гідриді АНх становить 12,5%. Визначте елемент А.
2.      Визначте молекулярну формулу речовини, якщо відомо, що масова частка Карбону в ній – 39,97%, Гідрогену – 6,73%, Оксигену – 53,3%. Густина пари цієї речовини за вуглекислим газом дорівнює 4,091.
3.      При розкладанні вищого гідроксиду елемента VI групи масою 7,5 г утворюється вищий оксид цього елемента масою 6,96 г . Назвіть елемент. Де використовується проста речовина, утворена атомами цього елемента?
4.      Скільки г КОН потрібно розчинити в 100г 5%-ного розчину, щоб отримати 12%-ний розчин лугу?
5.      Визначити масу мідного купоросу, яку треба розчинити у розчині купрум (ІІ) сульфату з масовою часткою речовини 32% для отримання 560 г розчину з масовою часткою купрум (ІІ) сульфату 40%.
6.      При розчинені 20г кристалогідрату ферум(ІІ) сульфату в 300мл води одержали розчин з масовою часткою солі 3,417%. Визначте кількість молекул води, що входить до складу кристалогідрату.
7.      При розчиненні 5,38 г кристалогідрату цинку ZnSO4хH2O у 92 мл води одержали розчин  з масовою часткою цинк сульфату 0,0331. Виведіть формулу кристалогідрату.
8.      Обчисліть, який об’єм води необхідний для розведення 200мл 96%-ного етилового спирту (ρ = 0,8г/мл), щоб одержати 10%-ний розчин.
9.      Обчисліть маси 5% та 20% розчину натрій гідроксиду, необхідні для приготування 300 г 10% розчину даного лугу.
10. Елемент Бор має два природні нукліди. 80,43 % всіх атомів елемента припадає на нуклід 11В. Визначте другий нуклід Бору, використавши наведене в періодичній системі точне значення відносної атомної маси цього елемента.
11. Для розчинення твердої суміші кальцій оксиду та кальцій карбонату масою 10,56 г з утворенням хлориду витратили розчин хлоридної кислоти об’ємом 100 мл з молярною концентрацією кислоти 2,2 моль/л. Розрахуйте масові частки компонентів ( %) у вихідній суміші.
12. Три хімічні елементи періодичної системи елементів Д.І. Менделєєва позначені літерами А, Б, В. Властивості простих речовин, які вони утворюють наступні:


АБ2 + А → 2 АБ= 2N2 + 6H2O

2В + Б2 → 2БВ
АБ2 + 2В → 2БВ + А
АВБ3 → АБ2 + БВ - при прожарюванні
АБ + В → 2БВ + А
= N2O+ 2H2O
= 4NO + 6H2O
= O2 + 4NO2 + 2H2O
=HNO2 + HNO3
= N2 + 3H2O + 3Cu
= 4NO2 + O2 + 2CuO
А + Б2 → АБ2
Встановіть елементи А, Б, В. Напишіть відповідні рівняння реакцій. Чи мають наведені реакції практичне застосування?
13. У розчин купрум (ІІ) сульфату занурили залізний цвях. Поясніть процес утворення червоного нальоту на цвяху і поступову зміну кольору розчину. Складіть рівняння відповідного процесу. Вкажіть тип хімічної реакції.

10 клас
1.      Напишіть рівняння таких перетворень:
N2 + H2 → Aприсутності каталізатора);
A + O2 → B + H2O (в присутності каталізатора);
B + O2 → C
C + H2O → B + D
D + A → E
EF + H2O (при нагріванні).
2.      Елемент Х входить до складу сполук А і Б, які по різному змінюють забарвлення лакмусу. Речовина А згоряє в продуктах термічного розкладу Б, утворюючи серед інших просту речовину, що складається з атомів елемента Х. Продукт реакції А з Б, отриманий при кімнатній температурі, розкладається при сильному нагріванні, утворюючи прості речовини Х, Y і воду. Спалюванням А в Y теж отримують речовину Х, аспалюванням  А в присутності каталізатора – речовину з молекулярною формулою XY,  що при надлишку  Y  перетворюється в речовину ХY2, яка при розчиненні у воді утворює сполуку Б.  Назвіть усі речовини, про які йшла мова в умові задачі та напишіть рівняння відповідних реакцій.
3.      Елементи А, B, C, D стоять у сусідніх групах одного з малих періодів. Вищі солетворні оксиди цих елементів – тверді кристалічні речовини. Оксиди елементів А і В реагують з кислотами, утворюючи солі. Оксид елемента С – сполука двох найпоширеніших у земній корі елементів; у воді не розчиняється, утворює солі при сплавленні з лугами та карбонатами металів. Оксид елемента D добре розчиняється у воді; з основами утворює солі, деякі з них є цінними мінеральними добривами. 
4.      У кабінеті хімії після контрольної роботи знайшли шпаргалку, на якій залишилися тільки праві частини рівнянь реакцій. Відновіть її:
= N2 + 2H2O
5.      Знайдіть об’ємний склад (%) суміші водню і кисню, якщо відомо, що її відносна густина за воднем дорівнює 8. У відповіді вкажіть вміст водню.
6.      Є газова суміш, що складається з двох газів, один з яких – проста речовина, інший – бінарна сполука. Густина газової суміші 0,1562 г/л (за н.у.). Відомо, що гази знаходяться в обємному співвідношенні 9:1 відповідно. Визначте формули цих газів.                                                                                                              
7.      Хімічна сполука – газ, що містить Карбон (масова частка 85,7 %) і Гідроген (14,3 %). Зразок цієї сполуки масою 5,25 г займає об’єм 2,8 л (н.у.). Визначте структурну формулу цього газу, якщо відомо, що він знебарвлює бромну воду.   
8.      Запаяна скляна ампула з блідо-жовтою рідиною важила 177,41 г. Ампулу обережно розкрили, видалили рідину. Після чого повністю наповнили 100 мл води і знову зважили. Маса ампули з водою склала 150 г. При дослідженні невідомої рідини вдалося встановити, що вона містить 30,19 % Карбону, 20,13 % Сульфуру та 44,65 % Хлору. Визначте молекулярну формулу речовини та укажіть її будову.                                                                                                                                 
9.      При розкладанні 21г метал карбонату виділилося 5,6л вуглекислого газу (н. у.). Визначте метал, який утворив сіль.
10.  Масова частка Гідрогену в кислоті становить 1,25 %. До складу кислоти входять також Фосфор та Оксиген. Визначити формулу кислоти. Відповідь підтвердити розрахунками.
11.  Знайдіть масу солі, яка утворилася в результаті зливання 0,5л розчину з масовою часткою натрій гідроксиду 20% (ρ = 1,22 г/мл) і 0,5кг розчину з масовою часткою сульфатної кислоти 19,6%.
12.  Натрій при спалюванні в кисні утворює пероксид Na202, а калій - надпероксид КО2.  Сплав натрію з калієм масою 10,0 г спалили в кисні, отримавши при цьому 17,83 г продуктів горіння. Визначити масові частки металів (%) у сплаві.
13.  На розчин, що містить однакові маси сульфатної та хлоридної кислот, подіяли надлишком кристалічного натрій карбонату. При цьому виділилося 1,68 л газу (н.у.). Розрахуйте масу осаду, який утвориться при дії на таку ж масу розчину надлишком розчину хлориду барію.
14.  Із суміші трьох металів відомі два – цинк і залізо. У результаті розчинення 2,5 г суміші в розбавленій сульфатній кислоті виділилося 672 мл водню (н.у.), а 0,64 г третього металу залишилося в осаді. Для добування оксиду із цієї кількості металу потрібно 112 мл кисню. Що це за метал? Визначити масовий і відсотковий склад суміші.  
15.    При повному спалюванні 1 моль уротропіну (сухе пальне) С6Н12N4 у надлишку кисню утворилося 4212 кДж тепла. Скільки тепла виділиться, якщо для спалювання  взяли 5,6л кисню (н. у.) і відповідну кількість уротропіну? Яку масу уротропіну спалили. Напишіть рівняння реакції горіння.
16.  До 21,6г залишку, одержаного після прожарювання 50г суміші карбонату амонію, ортофосфат магнію і карбонату кальцію, додали воду і пропустили надлишок карбон (ІV) оксиду. Маса нерозчинного осаду дорівнює 16г. Визначте масовий склад суміші.
17.  Суміш срібла, алюмінію та магній оксиду масою 50 г обробили надлишком розчину концентрованої нітратної кислоти. Виділилось 4,48 л газу (н. у.). При взаємодії цієї ж суміші з надлишком розчину натрій гідроксиду виділилось 6,72 л газу (н. у.). Розрахуйте масу магній оксиду в суміші.
18.  При дії на сплав двох металів надлишку розведеної сульфатної кислоти виділилося 2,24 л. водню, а його маса зменшилася на 6,5г. При розчиненні одного грама залишку в надлишку концентрованої сульфатної кислоти виділилося 112 мл. сірчистого газу при н.у. Які метали входять до складу сплаву. Відповідь підтвердіть розрахунками.
19.  12 г. SiO2  розчинили в 129 г 20%-ної плавикової кислоти. Скільки мл. 10%-ного розчину NаOH (густина 1,109 г/мл) потрібно для повної нейтралізації розчину, що при цьому утворився?
20.  При дії надлишку лугу на 17,3г суміші амоній гідрогенортофосфату та амоній хлориду виділилося 0,3 моль амоніаку. Обчисліть масові частки солей у їх суміші.
21.   При дії надлишку розведеної хлоридної кислоти на 20г сплаву двох металів його маса зменшилася на 4,6г. При цьому виділилося 2,24 л газу. При розчиненні 2г залишку в надлишку концентрованої нітратної кислоти виділилося 224 мл нітроген (IV) оксиду при н.у. Які це метали?
22.  Наважку біметалічного сплаву масою 1,397г обробили 20%-ним розчином натрій гідроксиду. При цьому сплав частково розчинився і виділилося 0,806л газу при н.у., а маса залишку дорівнювала 0,749г. При розчиненні такої ж кількості сплаву в 20%-ній хлоридній кислоті виділилося 1,232л того ж газу (н.у.) і утворився зелений розчин. В нього пропустили надлишок гідрогенсульфіду, при цьому випало 0,908г чорного осаду. Встановіть склад сплаву.